9281

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
גבעת שמואל

9275
9274
 • הודעה לציבור המתכננים

  הוועדה המקומית גבעת שמואל נערכת לכניסתו לתוקף של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 בנושא רישוי ולהנחיות משרד הפנים לקליטת בקשות למידע תכנוני ובקשות להיתרי בניה במערכת המקוונת של "רישוי זמין" שיכנסו לתוקפם בתאריך 01.01.2016.
  לפרטים נוספים

מחשוב ארכיון הוועדה המקומית

 

ארכיון הוועדה נמצא בימים אלו בתהליך של סריקה לצורך הנגשתו באתר האינטרנט. לפיכך, חלק מהתיקים אינם זמינים בעותק קשיח במשרדי הוועדה. רצוי לבדוק את זמינות התיק טרם ההגעה למשרדי הוועדה בדוא"לsigalits@givat-shmuel.muni.il

כמו כן, ניתן לאתר תיקים סרוקים תחת לשונית "רישוי ובניה". החומר הסרוק הינו כלי עזר למשתמש ואינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.

חדשות

 • 25/10/2018

  עיריית גבעת שמואל ואגף הנדסה מזמינים בזאת מציעים, להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים שלה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 (להלן: "השירותים)."). ההזמנה מיועדת ליחידים ו/או תאגידים אשר עונים לתנאי הסף בתחומים המפורטים בקישור הבא באתר העירייה

   

 • 05/06/2017

  במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, על מסמכיה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, לכתובת הדוא"ל heli@givat-shmuel.muni.il . יודגש כי יש לפעול בדרך זו רק כאשר מערכת רישוי זמין לא מאפשרת הגשה.

 • 26/03/2017

  בתאריך 14.3.2017 אישרה ועדת התכנון והבנייה המקומית את תכנית המתאר לגבעת שמואל, לקראת הפקדתה בוועדה המחוזית. לעיון במסמכי התכנית

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או הרשות המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.