דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016

תוכניות
עיכובים בתכניות
רישוי ומידע
היתרים
ישיבות 

 

דוח פעילות הוועדה בשנים קודמות

דוח פעילות הוועדה לשנת 2015