דוח פעילות הוועדה לשנת 2019

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

רישוי וביצוע

ועדה ותכניות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג