הודעות ועדכונים

17-08-2017

מהנדס העיר ושמאי הועדה יהיו בחופשה בין התאריכים 14.8.2017-25.8.2017

 

17-08-2017

לתשומת ליבכם!

ארכיון הועדה נמצא בימים אלו בתהליך של סריקה לצורך הנגשתו באתר האינטרנט. לפיכך, חלק מהתיקים אינם זמינים בעותק קשיח במשרדי הועדה. רצוי לבדוק את זמינות התיק טרם ההגעה למשרדי הועדה בדוא"ל: sigalits@givat-shmuel.muni.il

 

05-06-2017

במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, על מסמכיה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, לכתובת הדוא"ל הבאה: heli@givat-shmuel.muni.il. יודגש כי יש לפעול בדרך זו רק כאשר מערכת רישוי זמין לא מאפשרת הגשה

 

04-06-2017

מועד להתנגדויות לתכנית 427-0124453 נקבע ליום 11.6.2017 בשעה 11:00 במשרדי הועדה המחוזית. לפרטים נוספים

 

27-04-2017

ועדת המשנה להתנגדויות במחוז מרכז האריכה את תקופת הגשת התנגדויות לתכנית 427-0124453 התחדשות עירונית בן גוריון 2,4,6 עד לתאריך 1.5.2017. לצפיה בהחלטת הוועדה

 

26-03-2017

בתאריך 14.3.2017 אישרה וועדת התכנון והבנייה המקומית את תכנית המתאר לגבעת שמואל, לקראת הפקדתה בועדה המחוזית. לעיון במסמכי התכנית

 

02-12-2015

קבלת קהל - יום שני: בין השעות 13:00 - 09:00, יום רביעי: בין השעות 18:00 - 16:00, יום חמישי: בין השעות 12:00 - 10:00 (פגישות עם אדריכלים בלבד ובתאום מראש)

 

05-01-2015

בתאריך 23.10.14  אושרה למתן תוקף ע"י הועדה המקומית תכנית בניה מס' 427-0139089 (גש/מק/3154 המשולש הדרומי) שהנה תכנית איחוד וחלוקה המאפשרת הוצאת היתרי בניה בהתאם לתנאים שאושרו בתכנית הראשית ממ/3154. לפרטים נוספים באתר הועדה המקומית - תכניות בנין עיר

 

03-02-2014

אושרה למתן תוקף ע"י הועדה המחוזית תוכנית בניה מס' ממ/3074/ 2  בצפון גבעת שמואל. לפרטים נוספים באתר הועדה המקומית - תכניות בנין עיר