הודעות ועדכונים

05-06-2017

במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, על מסמכיה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין, לכתובת הדוא"ל הבאה: heli@givat-shmuel.muni.il. יודגש כי יש לפעול בדרך זו רק כאשר מערכת רישוי זמין לא מאפשרת הגשה

 

04-06-2017

מועד להתנגדויות לתכנית 427-0124453 נקבע ליום 11.6.2017 בשעה 11:00 במשרדי הועדה המחוזית. לפרטים נוספים

 

27-04-2017

ועדת המשנה להתנגדויות במחוז מרכז האריכה את תקופת הגשת התנגדויות לתכנית 427-0124453 התחדשות עירונית בן גוריון 2,4,6 עד לתאריך 1.5.2017. לצפיה בהחלטת הוועדה

 

26-03-2017

בתאריך 14.3.2017 אישרה וועדת התכנון והבנייה המקומית את תכנית המתאר לגבעת שמואל, לקראת הפקדתה בועדה המחוזית. לעיון במסמכי התכנית

 

02-12-2015

קבלת קהל - יום שני: בין השעות 13:00 - 09:00, יום רביעי: בין השעות 18:00 - 16:00, יום חמישי: בין השעות 12:00 - 10:00 (פגישות עם אדריכלים בלבד ובתאום מראש)

 

05-01-2015

בתאריך 23.10.14  אושרה למתן תוקף ע"י הועדה המקומית תכנית בניה מס' 427-0139089 (גש/מק/3154 המשולש הדרומי) שהנה תכנית איחוד וחלוקה המאפשרת הוצאת היתרי בניה בהתאם לתנאים שאושרו בתכנית הראשית ממ/3154. לפרטים נוספים באתר הועדה המקומית - תכניות בנין עיר

 

03-02-2014

אושרה למתן תוקף ע"י הועדה המחוזית תוכנית בניה מס' ממ/3074/ 2  בצפון גבעת שמואל. לפרטים נוספים באתר הועדה המקומית - תכניות בנין עיר