טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7832
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.017 אגרת מידע יח' 302.94 302.94
אגרת בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות 1.00.220 חממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.410 לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית (עד 10,000 מ"ר) 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית(מעל 10,000 מ"ר) 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 10.1 תביעת פיצויים לפי 197 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.10.00 ==== אגרות ביוב - חדש ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.10.01 אגרת ביוב מ"ק 2.28 2.28
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.11.00 ==== היטל ביוב - חדש ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.11.01 היטל ביוב - לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל שטח עליו עומד הבניין) מ"ר 13.37 13.37
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.11.02 היטל ביוב - לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 66.82 66.82
היטלי פיתוח היטל ביוב 11.12.00 ==== אגרת אישור מפעל מים פרטי - חדש ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.12.01 אגרת הקמת מפעל מים פרטי יח' 2,878.00 2,878.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.12.02 אגרת שינויים או הסבה יח' 654.07 654.07
היטלי פיתוח היטל מים 11.12.03 אגרת העברת זכויות יח' 1,177.33 1,177.33
היטלי פיתוח היטל מים 11.12.04 אגרת הפעלת מפעל מים פרטי יח' 1,177.33 1,177.33
היטלי פיתוח היטל מים 11.12.05 אגרת אספקת מים ממפעל מים פרטי, לכל מ"ק מ"ק 1.31 1.31
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.00 ==== היטל פיתוח מפעל מים - חדש ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.01 יח"ד עסק או משרד - לכל מ"ר של שטח נכס צמוד עד 100 מ"ר מ"ר 8.50 8.50
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.02 יח"ד עסק או משרד - לכל מ"ר של שטח נכס צמוד מעל 100 מ"ר מ"ר 11.20 11.20
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.03 יח"ד עסק או משרד - לכל מ"ר של שטח הבניה בכל קומה מ"ר 37.15 37.15
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.10 תוספת בניה בבניינים קיימים - מגרש שבעדו שולם היטל פיתוח מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.11 תוספת בניה בבניינים קיימים - לכל מ"ר שטח בניה נוספת בכל קומה מ"ר 45.00 45.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.20 מגרש שעליו עומד מבנה שנהרס ולא שולמו היטלים - לכל מ"ר של שטח נכס צמוד עד 100 מ"ר מ"ר 8.50 8.50
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.21 מגרש שעליו עומד מבנה שנהרס ולא שולמו היטלים - לכל מ"ר של שטח נכס צמוד מעל 100 מ"ר מ"ר 11.20 11.20
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.22 מגרש שעליו עומד מבנה שנהרס ולא שולמו היטלים - לכל מ"ר של שטח בניה בכל קומה מ"ר 45.00 45.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.30 לכל 1000 מ"ק מבוקש לרשת פרטית ו/או מוסד ציבורי, בעד חיבור חדש או הרחבת אספקה, לרבות שטחי גינון יח' 3,155.00 3,155.00
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.31 למוסדות, בתי חולים וכיוצא בהם, לכל מ"ר מ"ר 1,046.51 1,046.51
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.32 לשטח גינון פרטי או ציבורי מ"ר 12.61 12.61
היטלי פיתוח היטל מים 11.13.33 לבריכות שחיה לכל מ"ק נפח מ"ק 25.13 25.13
היטלי פיתוח הטלים 2.00 אגרת ביול 0.00 0.00
היטלי פיתוח הטלים 2.05 תשלומי איזון 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.10 רכישת תיק בקשה 20.00 20.00
אגרות שונות תעודה 2.20 אגרת תעודת אישור לקרקעות, בניניים או ירושות 49.02 51.02
אגרות שונות תעודה 2.25 אגרת תעודת אישור לרישום דירה בבית משותף 24.80 25.81
אגרות שונות אגרת מידע 2.40 אגרת מידע עבור חלקה אחת 195.00 195.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.45 אגרת מידע עבור 2 חלקות רצופות 312.00 312.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.50 אגרת מידע עבור כל חלקה נוספת 98.00 98.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.140 == אגרת התקנת מד מים == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.145 למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל יח' 182.71 182.71
היטלי פיתוח היטל מים 3.150 למד מים שקוטרו מעל " 3/4 ועד "1 כולל יח' 391.27 391.27
היטלי פיתוח היטל מים 3.151 מד מים שקוטרו עולה על "1 ואינו עולה על "1.5 יח' 494.22 494.22
היטלי פיתוח היטל מים 3.152 למד מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל יח' 982.42 982.42
היטלי פיתוח היטל מים 3.153 למד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל יח' 4,906.07 4,906.07
היטלי פיתוח היטל מים 3.154 למד מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל יח' 7,972.37 7,972.37
היטלי פיתוח היטל מים 3.155 למד מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל יח' 10,425.39 10,425.39
היטלי פיתוח היטל מים 3.156 למד מים שקוטרו מעל "6 יח' 12,265.17 12,265.17
היטלי פיתוח היטל מים 3.160 למד מים חמים שקוטרו עד "3/4 כולל יח' 464.86 464.86
היטלי פיתוח היטל מים 3.161 למד מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל יח' 919.93 919.93
היטלי פיתוח היטל מים 3.162 למד מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל יח' 1,717.13 1,717.13
היטלי פיתוח היטל מים 3.163 למד מים חמים שקוטרו מעל "1.5 יח' 2,453.02 2,453.02
היטלי פיתוח היטל מים 3.164 תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק יח' 245.30 245.30
היטלי פיתוח היטל מים 3.180 בדיקת מד מים לפי סעיף 47 - למד מים עד "3/4 כולל יח' 119.39 119.39
היטלי פיתוח היטל מים 3.181 בדיקת מד מים לפי סעיף 47 - למד מים מעל "3/4 יח' 160.48 160.48
היטלי פיתוח היטל מים 3.182 בדיקת מד מים לפי סעיף 47 - ניתוק מד מים לבקשת צרכן יח' 80.84 80.84
היטלי פיתוח היטל מים 3.183 בדיקת מד מים לפי סעיף 47 - חיבור מד מים לבקשת צרכן יח' 80.84 80.84
היטלי פיתוח היטל מים 3.190 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "3/4 עד 10 מ' יח' 3,474.90 3,474.90
היטלי פיתוח היטל מים 3.191 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "3/4 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 324.32 324.32
היטלי פיתוח היטל מים 3.192 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "1.5 עד 10 מ' יח' 4,633.00 4,633.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.193 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "1.5 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 347.00 347.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.194 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "2 עד 10 מ' יח' 5,212.00 5,212.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.195 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "2 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 405.00 405.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.196 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "3 עד 10 מ' יח' 6,949.80 6,949.80
היטלי פיתוח היטל מים 3.197 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "3 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 463.32 463.32
היטלי פיתוח היטל מים 3.198 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "4 עד 10 מ' יח' 8,108.00 8,108.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.199 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "4 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 579.00 579.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.200 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "6 עד 10 מ' יח' 10,425.00 10,425.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.201 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - העתקה או חיבור מד מים נוסף "6 תוספת לכל מ"ר נוסף יח' 695.00 695.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.202 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - בכל הגדלת חיבור, תוספת למד מים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.203 ביצוע שינויים במערכת מים קיימת - בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת יח' 9,266.00 9,266.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.000 == היטל תיעול == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.010 היטל תיעול לכל מ"ר משטח (כולל השטח עליו עומד הבניין) מ"ר 26.68 26.97
היטלי פיתוח היטל תיעול 5.020 היטל תיעול לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 44.76 45.25
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 6.000 == היטל סלילת כביש == מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 6.010 היטל סלילת כביש לכל מטר רבוע משטח הקרקע (כולל השטח עליו עומד הבנין) מ"ר 60.94 61.61
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 6.020 היטל סלילת כביש לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 102.21 103.34
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 7.000 == היטל סלילת מדרכה == מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 7.010 היטל סלילת מדרכה לכל מטר רבוע משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד הבניין) מ"ר 26.12 26.41
היטלי פיתוח היטל סלילת כביש 7.020 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 43.80 44.28
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 8.000 == היטל שצ"פ == מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 8.010 היטל שצ"פ לכל מטר רבוע משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד הבניין) מ"ר 33.77 34.14
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 8.020 היטל שצ"פ לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 56.64 57.26
היטלי פיתוח הוצאות תכנון 8.5 הוצאות תכנון תב"ע 3107 מ"ר 13.19 15.69
היטלי פיתוח הוצאות תכנון 8.6 הוצאות תכנון תב"ע 3112 יח' 7,215.00 7,473.63
היטלי פיתוח הוצאות תכנון 8.7 הוצאות תכנון תב"ע 3154 יח' 5,000.00 5,069.97
היטלי השבחה השבחה 9.005 היטל השבחה לתוכנית 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.010 הקלות 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.015 שימוש חורג 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.020 מרתפים 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.025 תוכנית מס' 1 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.030 תוכנית מס' 2 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.031 תוכנית מס' 3 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.032 תוכנית מס' 4 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.033 תוכנית מס' 5 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.035 תוכנית מס' 8 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.100 היטל השבחה לפי תוכנית מ"ר 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.105 היטל השבחה לפי תכנית מ"ר 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.110 היטל השבחה לפי תכנית מ"ר 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.115 היטל השבחה להקלה מ"ר 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.9 הפרשים / מקדמות 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.9.0 תשלומי איזון 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.91 קיזוז 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.99 החזר בגין שומה ששולמה 0.00 0.00