הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

מצ"ב קישור לפרסום בתקנות התכנון והבניה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: Ptor-heterim@givat-shmuel.muni.il 

דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

 

 

הנחיות מרחביות

המ/1 - הנחיות מרחביות - בניה גבוהה למגורים

במסגרת החוק נקבעו הנחיות מרחביות עבור בניה גבוהה למגורים, להלן קישור ל-המ/1 הנחיות מרחביות - בניה גבוהה למגורים

 

המ/2 - הנחיות מרחביות - מגרשים מיוחדים

במסגרת החוק נקבעו מגרשים מיוחדים להנחיות מרחביות פרטניות. להלן קישור ל-המ/2 הנחיות מרחביות - מגרשים מיוחדים.

 

המ/3 - הנחיות מרחביות - פטור מהיתר

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר. הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הכלולים בפטור מהיתר במרחב התכנון של גבעת שמואל - קישור ל-המ/3-הנחיות מרחביות- פטור מהיתר

 

המ/4 - הנחיות מרחביות - יעוד מגורים א' וב'

במסגרת החוק נקבעו הנחיות מרחביות ביעוד מגורים א' וב'. להלן קישור ל- המ/4 הנחיות מרחביות - יעוד מגורים א' וב'

 

 

מסמכי מדיניות

המשולש הדרומי – ממ/3154

 

ממ/3107 – מסמך מדיניות והנחיות עיצוב עירוני


מסמך מדיניות עירונית לטעינת רכבים חשמליים

 

מסמך מדיניות לתכניות התחדשות עירונית

 

מדיניות הועדה המקומית להגדלת שטחים ביח"ד קיימות בבניה רוויה

 

המדיניות הועדה המקומית גבעת שמואל לפיצול יחידות דיור בהתאם להוראת שעה

 

דיון במדיניות הועדה המקומית לנושא יחידות משניות במרתפים

 

מדיניות הקמת בריכת שחיה