הנחיות מרחביות

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

המ/1 - הנחיות מרחביות - בניה גבוהה למגורים

במסגרת החוק נקבעו הנחיות מרחביות עבור בניה גבוהה למגורים, להלן קישור ל-המ/1 הנחיות מרחביות - בניה גבוהה למגורים

 

המ/2 - הנחיות מרחביות - מגרשים מיוחדים

במסגרת החוק נקבעו מגרשים מיוחדים להנחיות מרחביות פרטניות. להלן קישור ל-המ/2 הנחיות מרחביות - מגרשים מיוחדים.

 

המ/3 - הנחיות מרחביות - פטור מהיתר

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר. הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הכלולים בפטור מהיתר במרחב התכנון של גבעת שמואל - קישור ל-המ/3-הנחיות מרחביות- פטור מהיתר

 

המ/4 - הנחיות מרחביות - יעוד מגורים א' וב'

במסגרת החוק נקבעו הנחיות מרחביות ביעוד מגורים א' וב'. להלן קישור ל- המ/4 הנחיות מרחביות - יעוד מגורים א' וב'

 

המשולש הדרומי – ממ/3154

 

ממ/3107 – מסמך מדיניות והנחיות עיצוב עירוני

 

מצ"ב קישור לפרסום בתקנון התכנון והבניה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: Ptor-heterim@givat-shmuel.muni.il 

דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה